FIRMA STARTER DZIAŁA OD 1992 ROKU

Badania dozorowe i naprawa cystern drogowych
podlegających i niepodlegających przepisom ADR

Badania dozorowe pomp do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych

Sprzedaż części
zamiennych do cystern

Badania zbiorników na gaz LPG
i butli CNG w pojazdach samochodowych

Naprawa urządzeń pomiarowych
do wydawania paliw

CERTYFIKATY

Posiadamy certyfikat TDT CERT nr 3311 846 2022 Q potwierdzający spełnienie wymagań normy PN_EN ISO 9001: 2015-10

w zakresie badań cystern drogowych i pomp do betonu

BADANIE DOZOROWE CYSTERN

Naprawa cystern drogowych przewożące towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 8 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem TT zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z sprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT z wyłączeniem procesów spawania.

Naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania.
Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sybkich rozładowanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych
Badanie zaworów bezpieczeństwa
Sprzedaż części do cystern i samochodów

BADANIA DOZOROWE POMP DO BETONU

Oferujemy:
Badania urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych z wyłączeniem procesów spawania
Przygotowanie uproszczonej dokumentacji pompy do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, niezbędnej w celu złożenia wniosku do TDT o wydanie decyzji na eksploatację urządzenia (dotyczy starych urządzeń nie posiadających pełnej dokumentacji wydanej przez producenta).

BADANIA DOZOROWE POMP DO BETONU

Oferujemy:
Badania urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych z wyłączeniem procesów spawania
Przygotowanie uproszczonej dokumentacji pompy do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, niezbędnej w celu złożenia wniosku do TDT o wydanie decyzji na eksploatację urządzenia (dotyczy starych urządzeń nie posiadających pełnej dokumentacji wydanej przez producenta).

NAPRAWA URZĄDZEŃ
DO WYDAWANIA PALIW

Naprawiamy następujące urządzenia:
HECTRONIC
ALFONS HAAR
SENING MultiFlow

Badanie zbiorników LPG i butli CNG

Legalizujemy zbiorniki  LPG i butle CNG na podstawie uprawnień nadanych przez  Transportowy Dozór Techniczny
Przeprowadzamy:
Legalizację zbiorników LPG i butli CNG w pojazdach sprowadzonych z zagranicy
Badania okresowe zbiorników LPG i butli CNG
Badania pokolizyjne zbiorników LPG
Demontaż i montaż zbiorników w pojeździe ze sprawdzeniem szczelności  instalacji

Badanie zbiorników LPG i butli CNG

Legalizujemy zbiorniki  LPG i butle CNG na podstawie uprawnień nadanych przez  Transportowy Dozór Techniczny
Przeprowadzamy:
Legalizację zbiorników LPG i butli CNG w pojazdach sprowadzonych z zagranicy
Badania okresowe zbiorników LPG i butli CNG
Badania pokolizyjne zbiorników LPG
Demontaż i montaż zbiorników w pojeździe ze sprawdzeniem szczelności  instalacji

POLITYKA JAKOŚCI

STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie przyjęła za podstawę swojej działalności świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie naprawy i przygotowania do badań cystern
samochodowych i urządzeń do podawania płynnego betonu, prowadzonych w warsztacie samochodowym Spółki, w oparciu o System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015.
Przyjęta zasada ma na celu spełnienie wymagań i zadowolenie klientów.
Firma w Polityce jakości przyjęła do realizacji następujące cele:
Świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniami klientów, jak również spełnianie ich wymagań na poziomie co najmniej takim jaki oferuje konkurencja.
Wykonywanie usług na wysokim poziomie technicznym, w oparciu o obowiązujące normy i doświadczenie zawodowe.
Świadczenie usług w terminie uzgodnionym z klientem.
Ograniczenie powstawania odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do utylizacji, z równoczesnym dążeniem do odzyskiwania selektywnego produktów naftowych,
jeżeli takie wystąpią celem ich dalszego wykorzystania.
Ciągłe doskonalenie działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników jak i podwykonawców biorących udział w procesie wykonywania wszystkich usług.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników i uwzględnianie ich roli na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie samochodowym.
Polityka jakości jest odpowiednia do celu istnienia i do kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczny kierunek. Tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych.
Polityka jakości, w świadczonych usługach warsztatu samochodowego w ramach nadanych uprawnień, została zakomunikowana wszystkim pracownikom warsztatu wykonującym usługi, oraz osobom trzecim współpracujących z organizacją i klientom firmy.
Założeniem firmy STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Rzeszowie jest spełnienie wymagań normy PN EN ISO 9001:2015 oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

KONTAKT